2006 - 2007

Tanssin lisäksi kuorolaiset pääsivät harjoituksissa tutustumaan sirkusmaailmaan. Esiintymisiä oli eri paikoissa ja yhteyksissä sekä omassa musikaalissa.

2007 - 2008

Kuoron ryhmäjako muuttui. Kuoro jakaantui A-, B- ja C-kuoroon, joiden rajat kulkivat ikäryhmien välillä. Esiintymisiä oli jo monissa paikoissa.

2008 - 2009

Letician toiminta alkoi saada pysyviä linjauksia Perniössä. Harjoituksien muoto ja sisältö, leirit ja konserttien keskittyminen jouluun ja toukokuuhun vakiintuivat.