Kaikille: kutsu virkistäytymään ja vuosikokoukseen

Hei!

Musiikkiyhdistys Leticia ry:n vuosikokous on perjantaina 22.3.2019 Lehmirannan Lomakeskuksessa (takkahuone), Lehmirannantie 12, 25170 Salo, klo 20.00 alkaen. Kokous on kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille avoin. Nuorempia kuorolaisia edustaa heidän huoltajansa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle (pia.toikka@yahoo.com) vähintään viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus seuraavalle seuraavalle kaudelle. Hallitus kokoontuu kuukausittain, ja organisoi perustoiminnan lisäksi kuoromatkoja, konsertteja ja kursseja. Tervetuloa mukaan toimintaan! Alla on vuosikokouksen asialista. Vuosikokoukseen osallistuvat voivat halutessaan virkistäytyä ennen kokousta klo 18.00-20.00 Lehmirannan Lomakeskuksen kylpylässä uiden ja saunoen. Kokouksen yhteydessä tapahtuvaa ruokailua varten pyydämme ilmoittautumista ja allergiatietoja 14.3.2019 mennessä osoitteeseen: pia.toikka@yahoo.com.

 

AIKA: perjantai 22.3.2019 klo 20.00

PAIKKA: Lehmirannan Lomakeskus (takkahuone), Salo

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

 

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä lukukausi- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka